Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

pobierz dokument

uchwała NRA nr 66/2019 zmieniająca par. 9 KE

 

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

(pobierz dokument)

 

Etyka adwokacka – pytania i odpowiedzi:

 

„Czy istnieje możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu w przedmiocie zapłaty za usługę prawną, którą wykonano na zlecenie kancelarii adwokackiej prowadzanej w ramach spółki komandytowej”.

(przejdź do odpowiedzi) 

„Czy dozwolone jest umieszczanie na stronie internetowej adwokata pism procesowych tegoż adwokata w formie zanonimizowanej, lecz z podaniem sygnatury sprawy, w celu zaprezentowania jakości pracy, stylu i treści”.

(przejdź do artykułu)

„Czy w sytuacji w której adwokat widzi, że profesjonalni pełnomocnicy strony przeciwnej (radcowie prawni) nie podpięli sprawy w portalu informacyjnym, zaś sąd orzekający stosuje doręczenia przez portal i sytuacja ta może doprowadzić do uprawomocnienie korzystnego dla Klienta wyroku bez wiedzy strony przeciwnej:

a) adwokat powinien skontaktować się pełnomocnikiem strony przeciwnej (radcą prawnym) i poinformować go o sytuacji – zasada koleżeństwa;

b) powinien wykorzystać tę patologiczną sytuację w interesie Klienta? – zasada działania wyłącznie na korzyść klienta”.

(przejdź do artykułu)

Zagadnienia odnoszące się do świadczenia pomocy prawnej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Unii Europejskiej i EOG.

(przejdź do artykułu)

Czy używanie terminu „adwokatka” jest naruszeniem godności zawodu adwokata?

(przejdź do artykułu)

Adwokat wydaje e-booki dotyczące kilku gałęzi prawa. Czy zlecenie promowania ich influencerom w mediach społecznościowych naruszy zasady etyki?

(przejdź do artykułu)

Opinie klientów na stronie www adwokata, rozsyłanie newslettera

(przejdź do artykułu)