IMG_2489-1-scaled Honorarium

Honorarium adwokat Pachniewska

Koszt szczegółowej porady prawnej jest ustalany w zależności od stopnia zawiłości omawianego problemu prawnego.

Wynagrodzenie za udzielenie standardowej porady prawnej to kwota 150 zł.

Koszt sporządzenia pisma lub opinii prawnej jest każdorazowo ustalany z Klientem. O wszystkich kosztach informuję z góry.

Honorarium za prowadzenie sprawy, w tym za zastępstwo procesowe przed sądem, jest zawsze indywidualnie uzgadniane z Klientem. Na jego wysokość ma wpływ konieczny i niezbędny w danej sprawie nakład pracy oraz stopień jej skomplikowania. Informuję Klientów o wszelkich następstwach planowanych działań i ich konsekwencjach finansowych oraz o ocenie skuteczności szans ich powodzenia.

Gdy kwestia wysokości honorarium zostanie uzgodniona, wówczas zostaje sporządzona umowa z Klientem określająca warunki pomocy prawnej w danej sprawie. Istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.